torsdag 1 december 2011

11. Debatter


Debatter

Som jag tidigare var inne på när jag beskrev de människotyper som man kan förvänta sig finna på ett diskussionsforum finns det debattörer. Men att föra en debatt är inte lika enkelt som det låter. Fruktlösa frågeställningar kan förvandlas till hätska diskussioner som slutar med personangrepp, för även om debattören livnär sig på dessa debatter gäller det att välja när det finns utrymme för en givande debatt. Alla diskussioner som initialt tycks vara fruktlösa går inte att debattera kring. Att komma fram till någon form av konsensus i frågor som enbart handlar om tycke och smak är till exempel inget som ger något i det långa loppet. Man kan inflika kommentarer i andras diskussioner av detta slag som någon form av pajaskommentarer men något djupare utbyte lär man inte få.

En vanlig omröstningsfråga på de filmforum som jag varit aktiv på är vilken av regissörerna Dario Argento och Lucio Fulci som är ”bäst”! Det är naturligtvis en fråga som inte går att debattera kring och samtidigt få ett resultat som kan betraktas som objektivt i någon form. Det handlar helt enkelt om personliga preferenser. Problematiserar man en smula och bryter ned frågeställningen i mindre beståndsdelar kan man möjligen lära sig någonting men det vill till att alla inblandade är med på samma linje annars blir det lätt missförstånd och hårda ord, kanske personangrepp och liknande.

Dock finns det de som på fullaste allvar anser att det är bevisat att den ena av dessa två kultregissörer är bäst om det alternativ som de själva är anhängare till får en majoritet av rösterna. Att tillåta sig analysera resultatet en smula är något som idogt ignoreras av dessa användare och, låt oss kalla dem för kvasidebattörer. För vad betyder resultatet av en omröstning? Är det ett bevis på någots beskaffenhet? Nej, inte är det så. Det enda en omröstning egentligen bevisar är att några röstade som de gjorde just vid det specifika tillfället. Inget säger att man kommer att rösta likadant nästa gång och inget säger heller att man kommer att rösta på ett alternativ som man verkligen anser förtjänar rösten.

Vidare förutsätter en debatt att alla parter förstår vad som debatteras, vilket nästan aldrig är fallet. Och hur kul det än är att debattera försvinner glädjen direkt när man upprepade gånger i en diskussion måste påminna om vad som egentligen debatteras. Att hålla sig till ämnet är inte det lättaste och många har också otroliga problem med att falla i fällorna för argumentationsfel. Halmgubbeargument och personangrepp är mycket vanliga eftersom väldigt få förstår skillnaden mellan sak och person. En åsikt kan vara korkad, men man säger aldrig att en person är korkad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar